POVÍDÁLEK

Díky vynikající metodice, jsou děti pomocí říkadel, básniček, slovních říček, písniček a nejrůznějších logopedických cvičení vedeny ke správné výslovnosti hlásek a rozvoji slovní zásoby. Součástí kroužku jsou i dechová a cvičení, která napomáhají k plynulosti řeči a správné práci s dechem. Věnujeme se i motorice a grafomotorice. Kroužek může vhodně doplnit individuální logopedickou péči, v žádném případě ji však nenahrazuje.

skupina dětí 3 až 5 let skupina do 8 dětí

skupina dětí  5 až 7 let skupina do 8 dětí

Chcete se dozvědět o nových akcích a článcích?

Telefon

+420 731 525 508

E-mail

marketa@logopedieprevence.cz

Facebook

Logopedicka Prevence