INDIVIDUÁLNÍ  LOGOPREVENCE

Je tvořena na míru každému dítěti.

Mým cílem je co nejlépe připravit vaše děti na školní léta, na spokojený život s úsměvem na rtech.

Pravidelná logopedická péče kterou vedu, zahrnuje všechny složky, které rozvíjí myšlení a vývoj komunikačních schopností – záměrná

Pozornost, rozvíjení smyslového vnímání, podněcování mluvního apetitu, motoriky artikulačních orgánů, rozvíjení pasivní a aktivní slovní zásoby, gramatické stránky řeči, rozvoj fonematického sluchu, logického myšlení, jemné motoriky, pohybové obratnosti a grafomotorická cvičení.

Řízená činnost dětí je střídána s jejich spontánní hrou. Samozřejmostí jsou odborné konzultace s rodiči. Veškerý program probíhá v odpočinkové, hravé a tvořivé atmosféře.

Mým cílem jsou spokojené, motivované a usměvavé děti, oboustranná důvěra a spolupráce mezi rodiči a mnou.

Každé dítě má svůj logopedický sešit, který si nosí domů. V sešitě jsou logopedické říkanky, obrázky a procvičování na doma, aby práce na logopedické prevenci byla soustavná.

Velký důraz kladu na spolupráci s rodiči,jsem přesvědčena o tom že společná pozitivní komunikace je jedním z hlavních principů mé práce.

Chcete se dozvědět o nových akcích a článcích?

Telefon

+420 731 525 508

E-mail

marketa@logopedieprevence.cz

Facebook

Logopedicka Prevence