Můj příběh

Jsem hlasový terapeut s logopedickým zaměřením.

S praxí v Čechách i ve Švýcarsku 

Za dobu své praxe jsem pochopila že rodičům chybí nástroj na to aby s dětmi mohli pracovat samostatně doma. Texty je třeba dětem podávat s patřičným důrazen na hlásku a ten se mění dle hlásky a jejího umístění ve slovech.To je věc kterou žádný rodič nemůže vědět. Proto jsem pro vás vytvořila tento vlastní ucelený program.

Běžné opakování slov nestačí. Dále není možné se zaměřovat jen na určitou část problému tedy výslovnost. S dětmi je třeba mluvit, nutit je myslet a zajímat se o jejich názor. Dále podporovat a rozvíjet technickou stránku řeči, dechovou oporu a schopnost nasazení a vytvoření správného zvuku hlásky a dbát na plynulost a správnou dinymiku řeči.

Jen tak se dítě rozmluví co nejdříve.

Vaše Markéta

Mé kurzy

 • Formation en LOGOPEDIE na Université de Genéve
  3 roky) intenzivní nástavbové studium logopedických znalostí a dovedností. Současně s tím i praxe v mateřské škole École maternelle de Bernex, KDE JSEM VEDLA LOGOPREVENČNÍ KROUŽEK a zároven měla na stararosti děti z bilingvní třídy.
 • Education en Maternelle
  Kurz pro učitele v mateřské škole 2 roky
 • Kurz logopedického preventisty
  K získání přehledu toho jak se stejně věci dělají v České republice 6 měsíců
 • Kurzy klasického zpěvu
  Belle canto pod vedením Catherine Sury Calderon 5 let
 • Kurz pěvecké techniky
  Kurz zaměřený na pěveckou ARTIKULACI
 • Kurz expresivní terapie
  Kurz muzikoterapie a voiceterapie což jsou terapeutické a výchovné metody, ve kterých je dominantní hudba a vlastní hlasový a pěvecký projev. s PaeDr. Lubomírem Holzerem
 • Hlasová terapie
  V současné době se věnuji studiu hlasové terapie v Medical Healtcom.s.r.o Praha Mudr Jitka Vyhrová

Když jsem ještě jako studentka, před mnoha lety nastoupila na částečný uvazek do mateřské školy, netušila jsem jak jsou na tom děti špatně s vyjadřováním a celkovou komunikací.

Bohužel se situace nelepší, ba naopak a až jedna třetina dětí není ročně přijata do prvních tříd

Měla jsem velké štěstí a narodila se do úplné a milující rodiny. A jako jediné dítě jsem měla všechny výhody jedináčkovství. Nemyslím si že by mne rodiče rozmazlily, ale vždy jsem měla veškerou jejich pozornost a lásku. Naštěstí je tomu tak dodnes.

Bezpodmínečná láska je v životě každého jedince velice důležitá, nejen pro vývoj a funkce mozku ale pro vytvoření vlastní identity a důvery sam v sebe. Dnes děti vychováváme podle milionu pravidel a zajetých vzorců proč? protože jsme tak byly bychováváni samy? to přece není důvod! Pro zdraví vývoj každého jedince je třeba především důvěra, bezpodmínečná láska a pocit bezpečí.

Po narození syna jsem začala vidět svět i z jiných úhlů. Děti jsou naše zrdcadla a aniž bychom si to uvědomovali tak tím jak se chováme, jak se vyjadřujeme o věcech a lidech ve svém okolí jim utáříme jejich úhel pohledu. Také náš hlas a mluvené slovo je to co dítě vnímá již v děloze. Barvu našeho hlasu tak po narození bezpečně pozná a uklidní jej. Všimněte si jak často mají matka z dcerou v dospělém věku podobný hlas. No pochopitelně vše je odposlouchané. Barva hlasu, hlasová intonace, dinamika i dikce a samozřejmě slovní zásoba a větná sklatba, to vše si dítě naposlouchá od svého nejbližšího okolí tedy od rodičů. Bohužel i vady řeči se odposlouchají.

V době kdy jsem byla na mateřské dovolené jsem se zamýšlela (asi jako každá maminka) co dál ....jak to udělat abych mohla být se svým synem co nejvýce. Proto jsem se rozhodla uplatnit své  znalosti a zkušenosti logopedické, které současně propojuji s pěveckými dechovými a artikulačními technikamivytvořila jsem pro vás vlastní ucelený program 

Při své práci uplatňuji i znalosti pěveckých dechových a artikulačních technik, rovněž se zaměřuji na motoriku a dynamiku řeči a možná právě proto mám s dětmi takové výsledky. nejvíce se mi osvědčili 30 minutové individuální lekce ( kde děti učím kde dané písmeno vzniká a jak ho najdeme jak se k němu dostaneme) a zároveň vedu logo-prevenční kroužek POVÍDÁLEK kde procvičujeme hrubou a jemnou motoriku a také grafomotoriku, zpíváme cvičíme, bzučíme ,hučíme, halekáme, pískáme, žvýkáme a povídáme.

A protože jsem přišla na to, že se maminky bojí, ostýchají a vlastně nevědí jak doma s dětmi cvičit a ordinace KLINICKÝCH LOGOPEDŮ jsou narvané k prasknutí, ROZHODLA JSEM SE PRO VÁS UDĚLAT TENTO WEB.

ABY STE MOHLY S DĚTMI PROCVIČOVAT KDYKOLI a nebáli se že něco pokazíte nebo dítě naučíte špatně.

ABY DĚTI KTERÉ JDOU DO ŠKOLY UMĚLY MLUVIT

ABYCH MAMINKÁM A TATÍNKŮM ULEVILA OD STAROSTÍ

ABYCH VÁM TO  ZJEDNODUŠILA

Motorická cvičení 

mp3 nahrávka ZDARMA

Tato cvičení si stahlo již 0 lidí

15 minutová mp3 nahrávka s cvičením hrubé a jemné motoriky která pomáhá při vývoji řeči.

Stahněte si mp3 zdarma a procvičujte každý den.