Mé služby

Nabízím vám pomoc při řešení těchto témat

 • zklidnění a plynulost dechu 
 • ukotvení jednotlivých písmen
 • zlepšení sebevědomí dítěte
 • emoční stabilita
 • maminkám více energie do života
 • zlepšení zvládání stresových -zátěžových situací
 • vyřešení nebo zmírnění strachu z mluvení.
 • rozmluvení v celých větách

Ceník

 • 1
  Logoprevenční videa
  vyberte si písmeno které potřebujete procvičit 990,-Kč
 • 2
  Semináře pro rodiče s dětmi
  2 hodinové skupinové semináře rodič + dítě 490,-Kč
 • 3
  Individuální osobní výuka
  30 minutové lekce 200,-Kč
 • 4
  Kroužek Povídánek
  logoprevenční kroužek pro děti od 3 let v trvání 45 minut 150,-Kč

Logopedická prevence probíhá INDIVIDUÁLNĚ a také skupinově v kroužku POVÍDÁLEK

Jakou formou pracuji

Každé dítě má své logopedické desky, které si nosí domů. V deskách jsou logopedické říkanky, obrázky a různá cvičení na procvičování doma, tak aby práce na logopedické prevenci byla soustavná. Velký důraz kladu na spolupráci s rodiči, jsem přesvědčena o tom že společná pozitivní komunikace je jedním z hlavních principů mé práce.

Jak probíhají semináře

Na konzultace chodí maminky nebo tatínkové společně s dětmi. Do herny Brandýského Matýsku se nás vejde až 12 rodičů s dětmi:-) Budu totiž učit i rodiče jak s dětmi pracovat. Jakým způsobem děti motivovat, nenápadně a taktně opravovat a korigovat jejich slovní zásobu.

Budeme se společně učit kudy vedeme dech a zapracujeme na hrubé a jemné motorice a především si vysvětlíme jak vyslovovat jednotlivá písmenka.

Jak probíhá výuka

Logopedická prevence probíhá jak individuálně osobně či online (skype, Viber atd...) Je tvořena na míru každému dítěti.  Pravidelná logopedická péče kterou vedu, zahrnuje všechny složky, které rozvíjí myšlení a vývoj komunikačních schopností – záměrná pozornost, rozvíjení smyslového vnímání, podněcování mluvního apetitu, motoriky artikulačních orgánů, rozvíjení pasivní a aktivní slovní zásoby, gramatické stránky řeči, rozvoj fonematického sluchu, logického myšlení, jemné motoriky, pohybové obratnosti a grafomotorická cvičení. Veškerý program probíhá v odpočinkové, hravé a tvořivé atmosféře.

Co získáte?

Zklidnění a pocit úlevy že se vašemu dítěti dosalo té nejlepší péče a že to co jste začali vnímat jako problém bude co nejsnazší a nejpříjemnější formou brzy vyřešen.

Můj cíl

Mým cílem jsou spokojené, motivované a usměvavé děti, oboustranná důvěra a spolupráce mezi rodiči a mnou. A především je mím cílem, co nejlépe připravit vaše děti na školní léta, na spokojený život s úsměvem na rtech.

 

Mé služby

online videa - sobotní semináře - online výuka - osobní výuka

Výuková videa

Instruktážní videa kde se děti učí jemné motorice a učí se jak nastavit tvar úst, tak aby došlo ke správné výslovnosti daného písmene

Kurzy a semináře pro rodiče s dětmi

Přijďte s dětmi na sobotní seminář do Matýsku a já vám během 2 hodin vysvětlím jak s dětmi pracovat tak, aby jste předešli špatné výslovnosti. Poradím i jednotlivě kde a v čem máte mezery. Vysvětlím jak s dětmi pracovat doma.

Výuka online

Spojme se online přes Skype,WhatsApp,Messenger

Motorická cvičení 

mp3 nahrávka ZDARMA

Tato cvičení si stahlo již 0 lidí

15 minutová mp3 nahrávka s cvičením hrubé a jemné motoriky která pomáhá při vývoji řeči.

Stahněte si mp3 zdarma a procvičujte každý den.