Co je to pozitivní rodičovství?

Pozitivní rodičovství dle definice Rady Evropy je rodinné chování, které respektuje nejvyšší zájem dítěte a jeho práva, tak jak jsou stanovena Úmluvou OSN o právech dítěte, s přihlédnutím k potřebám a možnostem rodičů. Rodiče, kteří takto jednají dbají na to, aby se dítěti dobře dařilo, podporují jeho samostatnost, jsou mu průvodcem a uznávají ho jako zcela osobitého jednotlivce. Pozitivní rodičovství tedy neznamená...

Nervové obvody

Po narození nastává velmi intenzivní vytváření synapsí.Miliony spojů vznikají, zanikají a znovu se navazují v závislosti na citových vztazích,učení a všech zkušenostech, které dítě získává. To má vliv na účinnost a počet synapsí. Jakmile se nějaký spoj stane zbytečným, je zrušen a nahrazen jiným, užitečnějším nebo účinnějším. To nazýváme tzv. prořezáváním neuronů.Ve věku dvou let je hustota synapsí dvakrát vyšší než u dospělého...

Láskyplný přístup k dítěti

Když s dítětem trávíme důvěrné chvilky, podporujeme tím u něj radost ze života.Vyjádříme-li lásku slovy a něžnými gesty, je to pro dítě zdrojem štěstí a uvedení do jakési gramatiky citů. Cítí se milováno a samo bude umět vyjadřovat a dávat lásku, a to jak v dětství tak později v dospělosti. Mnoho lidí ve svých milostných životech míjí a neumí vyjadřovat lásku slovy a něžnými gesty.Vůči partnerovi či...

Autoempatie a emaptie k druhým

Empatie může být zaměřena k nám samým, v tom případě ji nazýváme autoempatií. Tkví v tom, že klidně přijímáme celou škálu svého vnitřního světa, své pocity a přání, ad jsou jakékoli,plně si je uvědomujeme, nasloucháme jim, aniž bychom je soudili a propadali pocitům viny. Empatie tedy začíná u sebe. Toto probuzení vědomí,tato etapa v poznávání sama sebe, toho, kým jsme hluboko ve svém...

  • Jak na R mp3 nahrávka ZDARMA

    15 minutová mp3 nahrávka s cvičením hrubé a jemné motoriky která pomáhá při vývoji řeči. Stáhněte si mp3 zdarma a procvičujte každý den.

    Vaše osobní údaje jsou u mě v bezpečí a budu je na základě Vašeho souhlasu zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy. Stisknutím tlačítka vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním potřebným pro zaslání mp3 nahrávky a dalších newsletterů ode mě, které se budou týkat souvisejícího tématu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém zaslaném e-mailu. Zásady zpracovávání osobních údajů
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky